Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Al vele jaren voert Weverling Groenproviders een actief MVO-beleid. Naast kwaliteit (ISO 9001 & Groenkeur) en Veiligheid & Gezondheid (VCA), vormen MVO en het terugbrengen van onze CO2 -uitstoot een steeds grotere rol binnen onze bedrijfsvoering. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van de organisatie. En om dit beleid verder kracht bij te zetten, is Weverling Groenproviders B.V. vanaf begin 2021 ook gecertificeerd tegen trede 5 van de CO2-prestatieladder. Onder andere met deze stap, maar ook door middel van veel andere acties, laten wij aan iedereen zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen om de wereld te behouden voor toekomstige generaties.

CO2-footprint

Weverling Groenproviders werkt sinds 2013 actief aan certificering volgens de CO2-prestatieladder. Door middel van deze certificering willen wij de duurzaamheidsambities meer structuur geven. 2x per jaar berekenen wij de CO2 footprint (voor scope 1, directe uitstoot, en scope 2, indirecte uitstoot). Deze grafiek laat zien hoe groot de CO2-uitstoot in 2022 is geweest is en hoe de verdeling was over de verschillende energiesoorten.

De afgelopen periode (2022) laat een daling zien in de CO2 uitstoot t.o.v. 2019 (ons referentiejaar); de CO2-uitstoot is met zo’n 19% gedaald, gemeten naar ton CO2 per euro omzet. En daarmee zijn we op weg om onze reductieambities (10% vermindering van onze CO2 uitstoot met gelijkblijvende omzet in 2024) te realiseren.

weverling groenproviders logo

Hoe staat het met de CO2-uitstoot bij Weverling in 2023?

weverling groenproviders logo

CO2-prestaties 2022 en voortgang Weverling groenproviders

weverling groenproviders logo

Terugkijken op 2021 en vooruitlopen op 2022 met Weverling groenproviders

Wij voorzien u graag van advies