Boomverzorging

Bomen spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven, omdat ze fijnstof opnemen, stikstof vastleggen en zuurstof afgeven. Het beheer en behoud van bomen is van essentieel belang, vooral omdat oudere bomen deze functies op een veel grotere schaal vervullen dan jonge en kleinere bomen. Bij Weverling beschikken we over deskundige boomspecialisten en staan wij voor professionele boomverzorging. Onze ervaren European Tree Workers kunnen een breed scala aan boomverzorgingswerkzaamheden uitvoeren. We zijn gespecialiseerd in groeiplaatsinrichting, verbetering van groeiplaatsen, boven- en ondergrondse boomverankering en kunnen VTA-controles (Visual Tree Assessment) uitvoeren.

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal

Boomverzorging en beheer gemeenschappelijke tuin

De terreinen van Parnassia Groep zijn groot en hebben veel groen. Erg waardevol om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en te zien dat er in fases vooruitgang wordt geboekt in het beheer. Boomverzorging is hier een belangrijk onderdeel van ons werk voor Parnassia, het terrein heeft veel bomen en zeker ook veel ‘oude’ en grote bomen.

Er is sprake van wederzijds vertrouwen. Meerwaarde is dat Weverling luistert en goed doorvraagt om het probleem, de behoefte echt helder te krijgen en daardoor met resultaatgerichte voorstellen komt richting opdrachtgever.

ir. Maarten Klomp, Adviseur Vastgoed en Onderhoud
Wij zijn u van dienst voor advies en boomverzorging