Advies

Een gezonde en groene leefomgeving is belangrijk voor ons allemaal. Bomen, planten, tuinen en parken spelen een cruciale rol in biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met slimme ontwerpkeuzes en goed beheer creëren we een aangename buitenruimte om te recreëren, ontmoeten en werken. Zo kunnen we gericht advies geven dat aansluit bij de behoeften en ambities van onze klanten. Omdat het inrichten van de buitenruimte veel mogelijkheden biedt om bij te dragen aan het voorkomen van hitte, wateroverlast, droogte en verlies van biodiversiteit, spelen wij hier op in. Onze adviseurs brengen voor u de huidige situatie in beeld met kansen en bedreigingen. Dit vormt de basis voor deskundig en uitvoeringsgericht advies, dat aansluit bij uw wensen en ambities.

Dit kunnen we voor u betekenen

  • Situatietekening (2D GIS) met duurzaamheidsscore (NL Terreinlabel gecertificeerd)
  • Advies voor klimaatadaptieve inrichting van uw tuin, park, gevel en dak

  • Advies voor behoud en verbetering van biodiversiteit
  • Boominspectie en boomverzorgingsadvies
  • Duurzaam beheerplan en kostenraming

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal

Wij voorzien u graag van advies