Ontwerp

Een goed ontwerp is belangrijk. Onze tuinontwerpers hebben actuele kennis en beschikken over ervaring en creativiteit. Zij weten bijvoorbeeld hoe plantsoorten in een bepaalde omgeving gedijen en hoe die zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Of wat nodig is om een gezond bodemleven te activeren. Bij het ontwerpen komen verschillende elementen samen, zoals de wensen van de gebruikers en praktische uitvoerbaarheid. Onze ontwerpers streven ernaar om niet alleen een prachtig ingerichte ruimte te creëren met bloeiende vaste planten, heesters en bomen, maar ook om een praktisch en toekomstbestendig groenontwerp te realiseren dat aansluit bij de behoefte en ambities van de eigenaar en/of gebruikers. Het is belangrijk om ook rekening te houden met de eisen en wensen vanuit de omgeving, zoals gemeenten of waterschappen, en deze te vertalen naar concrete maatregelen in het ontwerp. We hebben uitgebreide ervaring in het ontwerpen van openbaar groen, gemeenschappelijke tuinen en daktuinen bij woningbouwcorporaties, zorginstellingen, groene schoolpleinen, overheden, projectontwikkelaars, bedrijven, begraafplaatsen en particulieren. De afdeling Advies en Ontwerp beschikt tevens over expertise op het gebied van technisch ontwerp, detaillering, beplantingsplannen, klimaatadaptieve oplossingen en het bevorderen van flora en fauna.

Dit kunnen we voor u betekenen

  • Kennismaking en inventarisatie van de wensen
  • Inmeten van de ruimte
  • Schetsontwerp
  • Voorlopig ontwerp voorzien van referentiebeelden
  • Artist impression/3D-schets
  • Definitief ontwerp inclusief een materialisatie- en lichtplan

  • Uitvoeringsontwerp

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal

Ontwerp en aanleg klimaatadaptieve binnentuinen

In opdracht van Staedion hebben wij nieuwe binnentuinen rondom jaren ‘60 woningencomplexen in Den Haag gerealiseerd. Het doel was om de binnentuinen een nieuwe impuls te geven door de kwaliteit van het groen te verhogen en daarbij meteen andere kansen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit te benutten om zo de binnentuinen aan de huidige klimaateisen te laten voldoen.

Een geslaagd project begint met een deskundig ontwerp