Al ruim 80 jaar brengen we stad en land tot leven

Vanuit 4 vestigingen (Westland, Den Haag, Rotterdam en Alphen aan den Rijn) bedienen we onze klanten lokaal. We kennen de regio, weten wat er speelt en hebben samenwerkingsverbanden met partners in de regio’s. We realiseren groenprojecten voor o.a. woningcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven, overheden, zorginstellingen, scholen, begraafplaatsen en particulieren. Deze projecten bestaan bijvoorbeeld uit de aanleg van daktuinen of groene schoolpleinen, het onderhoud van bedrijfstuinen of gemeenschappelijke tuinen.

Maar ook het inwinnen van klimaatadvies of het ontwerpen van de tuin vallen hieronder. We verzorgen desgewenst het hele traject. Onze specialisten waaronder boomverzorgers, boomspecialisten, klimaatadviseurs en beplantingsdeskundigen, zijn goed opgeleid en worden elk jaar bijgeschoold. Een hoog kennisniveau van onze medewerkers vinden we belangrijk. Daarnaast hechten wij ook veel waarde aan het opbouwen van lange termijnrelaties met onze medewerkers, maar ook met opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Beleidsverklaring 2024

Geschiedenis

In 1939 richt de 20-jarige Frits Weverling vanuit het ouderlijk huis in Den Haag zijn bedrijf Weverling Tuinarchitektuur op. Na de oorlogsjaren groeit het bedrijf door en werkt het vanuit enkele gehuurde loodsen voor diverse klanten in de Haagse regio. Om verder uit te breiden, woningbouwverenigingen behoorden inmiddels tot de klantenkring, verhuist het bedrijf in 1968 naar Monster. Zoon Fred neemt het bedrijf in 1984 over. Uitbreiding in Rotterdam (1992) en Den Haag (1997) volgen, om de klanten lokaal nog beter van dienst te zijn en reistijden te verkorten. Fred gaat in 2009 met pensioen en draagt het stokje over aan zijn zoon Menno die in 2015 algemeen directeur wordt. Andere zoon Niels is dan ook al actief in het bedrijf. Voor de exclusievere particuliere tuinen wordt in 2009 Allure Tuinen opgericht. In 2016 wordt House of Green (een ontwerpbureau) in Den Haag overgenomen en in 2018 wordt de sociale onderneming Groenperspectief opgericht. Het is ook tijd voor een nieuwe huisstijl en zelfs een aanpassing in de bedrijfsnaam: Weverling Groenproviders.

Door veranderende marktomstandigheden, gaan Allure Tuinen en House of Green in 2023 verder onder de naam Weverling Groenproviders. Met de oprichting van een 4e vestiging in Alphen aan den Rijn in 2023, kunnen we klanten in deze regio beter bedienen en ook de reistijden van ons personeel verder verkorten. Naast ontwerp, aanleg en onderhoud, is advies een 4e dienst en levert Weverling Groenproviders inmiddels een totaalpakket voor zakelijke en publieke opdrachtgevers: Advies l Ontwerp l Realisatie l Beheer.

Onze kernwaarden

Het denken en handelen van onze medewerkers is verankerd in onze kernwaarden. Dit zijn de intrinsieke waarden die het Weverling DNA bepalen; onze belangrijkste drijfveren die samen de basis van onze bedrijfscultuur vormen.

De klantbehoefte staat bij ons centraal
We zijn betrokken en volledig gericht op de behoeften van de klant. Andere aspecten die ons klantgericht maken, zijn een flexibele en proactieve houding naar onze klanten toe en nauwkeurigheid in onze acties, omdat wij dit belangrijk vinden en voor een partnership gaan, zowel op de korte als lange termijn. Duidelijke communicatie staat hierbij voorop.

We hebben passie voor de (groene) leefomgeving
Wat ons bindt, is onze passie voor groen. Tel daar onze jarenlange ervaring, brede kennis, continue bijscholing en investeren in nieuwe opleidingen bij op en we kunnen uw groenprojecten op het gebied van advies, ontwerp, realisatie en beheer zo professioneel mogelijk voorbereiden en uitvoeren.

Aandacht voor mens en milieu
We zijn betrokken bij de omgeving en onze klanten. Zorgzaam omgaan met natuur en milieu is eveneens belangrijk in hoe wij denken en werken. We vinden de zorg voor de samenleving en maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk. Zo is de inzetbaarheid van sociaal kwetsbare doelgroepen via Groenperspectief verweven in onze bedrijfsvoering. Door onze 4 vestigingen in Zuid-Holland kunnen we de reistijden tot een minimum beperken en zo de CO2-uitstoot reduceren.

We gaan voor samenwerking
Wij zijn van mening dat je sterker en beter wordt door samenwerking. Dit geldt voor samenwerkingen met ketenpartners, leveranciers en partijen die een partner zoeken voor innovatie van producten of diensten. Onderling als collega’s zoeken we verbinding met elkaar voor een fijne werksfeer, veilige werkomstandigheden en een fijne samenwerking. Ook zoeken we de verbinding met onze stakeholders, door een open werkhouding naar klanten en maatschappelijke betrokkenheid naar andere partijen, zoals scholen, verenigingen en overheden. Denk aan educatie zoals bedrijfsbezoeken en gastlessen, maar ook vrijblijvende informatie, beschikbaar stellen van materieel of soms een financiële bijdrage.

Daarom Weverling Groenproviders

Met vier locaties in Zuid-Holland (Westland, Den Haag, Rotterdam en Alphen a/d Rijn) zijn wij diep geworteld in de regio. Dat betekent kilometers besparen en altijd snel ter plaatse zijn. Maar bovenal zijn we een lokale, verbindende partner. We weten wat er speelt en passen ons aan.

De aanrijroutes zijn kort en dat geldt ook voor de lijnen binnen onze organisatie. Meer slagkracht nodig voor een heel omvangrijke opdracht? Onze medewerkers staan voor u klaar. Opschalen is geen probleem, omdat we klantgericht en bereikbaar zijn.

Elke groenvraag kunnen we aan, ook die van de toekomst. Zo hebben we boomspecialisten en klimaatadviseurs aan boord. Ons kennisniveau houden we op peil en we investeren in partnerships met gespecialiseerde en innovatieve partijen om ons heen.

Rekening houden met de wereld gaat verder dan groen. We staan ook voor een bloeiende toekomst van mensen. Met ons leer-werkbedrijf Groenperspectief geven we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een mooie kans in het groen.

We zijn maatschappelijk betrokken

We vinden oog voor de omgeving en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. De door ons opgerichte en geïntegreerde sociale onderneming Groenperspectief geeft mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans in het groen. Mensen die meer aandacht nodig hebben op een laagdrempelige wijze laten instromen en gericht laten ontwikkelen is iets waar we veel ervaring mee hebben en vaak ook succesvol in zijn. En het werk, te starten bij basisonderhoud van groen en terreinen, is belangrijk voor de hele samenleving dus wordt door alle betrokkenen als prettig en zinvol ervaren. Daarnaast proberen we goed contact te onderhouden met het onderwijs, zoals groene opleidingen van Praktijkschool, VMBO-, MBO- en zelfs HBO-niveau. Op diverse niveaus is er in het groen genoeg te doen en te leren. Een doorlopende leerlijn is wat we nastreven en ook daadwerkelijk kunnen bieden!

Groenperspectief

Groenperspectief is onze sociale onderneming, in feite een ontwikkelbedijf. Bij Groenperspectief combineren we het vakmanschap van een groenvoorziener met het sociale aspect van een re-integratieprogramma. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengen we in het groen: beiden komen daardoor tot bloei. Mensen krijgen de kans zich te ontwikkelen en de buitenruimte wordt verzorgd.