Groen maakt
het verschil

Welkom bij Weverling Groenproviders, een toonaangevend familiebedrijf dat al ruim 80 jaar hoogwaardige full-service groendiensten biedt in Zuid-Holland. Wij zijn uw betrouwbare partner op het gebied van advies, ontwerp, realisatie en beheer. De kwaliteit van de leefomgeving staat centraal in ons dagelijks bestaan. Daarin neemt groen een cruciale plaats in. Met de natuur als inspiratiebron draagt Weverling bij aan het vergroenen van de buitenruimte voor een breed scala aan klanten, waaronder woningcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven, overheden, zorginstellingen, scholen, begraafplaatsen en particulieren. Vanuit 4 vestigingen (Westland, Den Haag, Rotterdam en Alphen a/d Rijn) bedienen we onze klanten lokaal; we kennen de regio, weten wat er speelt en hebben samenwerkingsverbanden met partners. Ons team van 120 ervaren en vakkundige medewerkers deelt een passie voor de groene buitenruimte. Naast deskundig groenonderhoud en boomverzorging leggen we ons toe op het creëren van inspirerende buitenruimtes en daktuinen. En natuurlijk zo klimaatadaptief mogelijk; met de juiste keuzes in ontwerp, beplanting en beheer kunt u wateroverlast en hittestress voorkomen en wordt uw buitenruimte een fijne plek om te recreëren, ontmoeten en werken.

Onze diensten

Advies

Ontwerp

Realisatie

Beheer

Renovatie plantvakken “pauzetuin” Gemeente Den Haag

In opdracht van de gemeente Den Haag hebben we in de winter verschillende plantvakken gerenoveerd. Het oorspronkelijke tuinontwerp hebben we intact gelaten. De diverse plantensoorten zijn succesvol aangeslagen en dragen bij aan een kleurrijk geheel.

Onze maatschappelijke betrokkenheid

We zijn maatschappelijk betrokken met wortels in de (regionale) samenleving en oog voor de omgeving. Zorg voor natuur en milieu en het beperken van de CO2-footprint is wat we nastreven. We verbinden ons met enige regelmaat aan maatschappelijke doelen of projecten waarbij ons aandeel in diensten (kennis, advies, middelen en/of uitvoering) geheel of gedeeltelijk kosteloos ingebracht wordt. Wij kiezen hierbij heel bewust, waarbij we een meerwaarde moeten zien voor diverse stakeholders m.b.t. groen in relatie tot bijvoorbeeld educatie, verbinding of (sociale) innovatie. Daarnaast hebben we in 2018 de sociale onderneming Groenperspectief opgericht: mensen ontwikkelen en de buitenruimte optimaal verzorgen. We combineren het vakmanschap van een groenvoorziener met het sociale aspect van een re-integratieprogramma. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengen we in het groen: beiden komen daardoor tot bloei.

Er is sprake van wederzijds vertrouwen. Meerwaarde is dat Weverling luistert en goed doorvraagt om het probleem, de behoefte echt helder te krijgen en daardoor met resultaatgerichte voorstellen komt richting opdrachtgever.

ir. Maarten Klomp, Adviseur Vastgoed en Onderhoud
Weverling is een bedrijf dat mee gaat met de tijd en zich continu wil ontwikkelen. Een partij die innoveert, meekijkt en meedenkt met de klant. Hierdoor ontstaat er een duurzame partnerschap.
Stephan Ros, Projectleider Technische Leefomgeving

De zeer professionele samenwerking, het vakmanschap en ontzorgen van de opdrachtgever zijn hierbij van grote meerwaarde. Weverling denkt verder dan het reguliere groenonderhoud, participeert in duurzaam groen en biodiverse beplantingsconcepten.

Martijn Tellmann, Projectleider groen

Onze partners