Beheer

Groenonderhoud is essentieel om gerealiseerde projecten of bestaand groen vitaal te houden. Om de waarde van dit groen te behouden en te laten groeien, zijn kennis, middelen, personeel met een lerende houding en goede samenwerking van groot belang. Onze teams werken samen met opdrachtgevers én gebruikers aan het onderhouden en verbeteren van de groene buitenruimte zoals een openbare ruimte, een daktuin, gemeenschappelijke tuin, bedrijfstuin, schoolplein, begraafplaats, groene gevel of particuliere tuin. Met oog voor duurzaamheid en kwaliteit zorgen we voor het behoud van een gezonde en groene omgeving waar mensen van kunnen genieten en waar biodiversiteit gedijt.

Dit kunnen we voor u betekenen

  • Regulier groen- en terreinonderhoud (onkruidvrij maken en houden), groenafval en zwerfvuil verwijderen, prullenbakken legen, graskanten snijden of maaien
  • Onkruidbeheersing (niet chemisch) tussen verhardingen, halfverhardingen en plantvakken incl. groenaanslag verwijderen
  • Maaien van gazons en het snoeien van hagen, bomen en heesters

  • Onderhoud van bermen, waterkanten, ecologische zones (logischerwijs rekening houdend met de Wet Natuurbescherming)
  • Vitaliteitsonderzoek bomen (VTA) inclusief rapportage

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal

Renovatie plantvakken ‘pauzetuin’ Gemeente Den Haag

In opdracht van de gemeente Den Haag hebben we in de winter verschillende plantvakken gerenoveerd. Het oorspronkelijke tuinontwerp hebben we intact gelaten. De diverse plantensoorten zijn succesvol aangeslagen en dragen bij aan een kleurrijk geheel.

Weverling is een bedrijf dat mee gaat met de tijd en zich continu wil ontwikkelen. Een partij die innoveert, meekijkt en meedenkt met de klant. Hierdoor ontstaat er een duurzame partnerschap.

Stephan Ros, Projectleider Technische Leefomgeving

De zeer professionele samenwerking, het vakmanschap en ontzorgen van de opdrachtgever zijn hierbij van grote meerwaarde. Weverling denkt verder dan het reguliere groenonderhoud, participeert in duurzaam groen en biodiverse beplantingsconcepten.

Martijn Tellmann, Projectleider groen

Er is sprake van wederzijds vertrouwen. Meerwaarde is dat Weverling luistert en goed doorvraagt om het probleem, de behoefte echt helder te krijgen en daardoor met resultaatgerichte voorstellen komt richting opdrachtgever.

ir. Maarten Klomp, Adviseur Vastgoed en Onderhoud
De partner voor beheer van uw groen