Klimaatadaptatie

In een wereld waarin iedereen een veilige en gezonde leefomgeving verdient, is het beperken van klimaatverandering alleen, niet voldoende. De Randstad wordt volgebouwd en verkeersbewegingen nemen toe. We worden geconfronteerd met wateroverlast, hittestress en droogte. Deze extreme weersomstandigheden vragen om een aanpassing van onze omgeving aan het veranderende klimaat, zodat de impact ervan wordt verminderd. Onze klimaatadviseurs en ontwerpers begrijpen deze uitdagingen en beschikken over de kennis en ervaring om onze klanten te adviseren bij innovatieve en uitvoerbare oplossingen. We zijn er om te helpen bij het realiseren van een klimaatbestendige en duurzame buitenruimte, waarin we de gevolgen van klimaatverandering effectief kunnen beperken.

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal

Ontwerp en aanleg klimaatadaptieve binnentuinen

In opdracht van Staedion hebben wij nieuwe binnentuinen rondom jaren ‘60 woningencomplexen in Den Haag gerealiseerd. Het doel was om de binnentuinen een nieuwe impuls te geven door de kwaliteit van het groen te verhogen en daarbij meteen andere kansen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit te benutten om zo de binnentuinen aan de huidige klimaateisen te laten voldoen.

Voor vraagstukken over klimaatadaptatie, van advies, ontwerp, realisatie en beheer