Daktuinen

Ruimte in Nederland is schaars. Om steden groener en gezonder te maken, zullen we daken meer moeten gaan benutten. We zijn gespecialiseerd in het realiseren en beheren van multifunctionele daktuinen en groendaken. Groendaken zijn goedkoper en vergen weinig onderhoud, maar dragen aanzienlijk minder bij aan het gezonder en klimaatadaptiever maken van de stad. Daarom realiseren wij graag hoogwaardige daktuinen die tevens regenwater vasthouden, biodiversiteit bevorderen en ruimte bieden aan mens en dier om buiten te verblijven in een druk binnenstedelijk gebied. Wij zijn als partner van Optigrün op de hoogte van alle actuele kennis en onze daktuinspecialisten zijn opgeleid en toegerust om op hoogte te werken.

Hoe gaan wij duurzaam
te werk?

Het vergroenen van daken geeft een natuurlijke compensatie voor de toenemende verharding van de buitenruimte. Nederland heeft zo’n 400 km2 aan plat dakoppervlak. Die ruimte wordt nog veelal onbenut en dat is zonde. Door daken te benutten als daktuin of groendak, plaatsen wij een nieuw stukje natuur terug waarmee de biodiversiteit wordt bevorderd, helpt het afwatering richting riolering te ontlasten en geeft het mens en dier meer ruimte om buiten te recreëren. Per dak moet er natuurlijk bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om er een mooie daktuin of groendak van te maken.

Onze groenprofessionals analyseren daarom bij ieder dak met welke aspecten er rekening gehouden moet worden. Denk hierbij aan de blootstelling aan wind, zon of juist schaduw, de dakbelasting en bereikbaarheid. Zo nodig werken wij hierbij samen met gespecialiseerde partners. Door het creëren van een daktuin wordt er tevens bespaard op stookkosten. In de zomer zorgt een daktuin namelijk voor koelte, maar in de winter voor warmte. Tevens zijn er subsidieregelingen die een deel van de kosten dragen van een duurzaam groendak. Vraag hier naar bij onze groenspecialisten.

Aanleg daktuinen

Aan de Calandkade in Den Haag heeft Stebru Caland Dock gebouwd. Een project bestaande uit 550 woningen, drie parkeergarages, meerdere binnentuinen en diverse horeca en winkelruimtes. In samenwerking met NU Projectontwikkeling en Kampman Architecten is het project, dat bestaat uit vijf gebouwen, ontwikkeld.

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal

Wij zijn een betrouwbare partner in het realiseren van daktuinen