Pegasus

Projectontwikkelaars

Aansprekend vergroeningsproject in Haagse Binckhorst.

Aan de rand van de stad, tegen Voorburg aan, wordt het voormalige industrie- en bedrijventerrein de Binckhorst veranderd in een moderne stadswijk waar wonen en werken, creatief in elkaar overvloeien.

In samenwerking met Woningcorporatie Staedion, gemeente Den Haag, Nu Projectontwikkeling, Inbo, TWP ingenieursbureau, Kuiper Compagnons en Optigrun, heeft Stebru project “Pegasus 100% sociaal” gerealiseerd en Weverling Groenproviders ingeschakeld voor de realisatie van de daktuinen.

Voor het gebied tussen de Orionstraat, Wegastraat en de Pegasusstraat is dit plan ontwikkeld, waar op termijn enkele duizenden woningen de woningnood wat moeten verlichten. Woningcorporatie Staedion heeft inmiddels 300 sociale woningen opgeleverd en verhuurd. In het kader van het vergroenen van de stad zijn de nieuwe woningen gerealiseerd in twee in het oog springende torens, opgesierd en vergroend met een ruime variëteit aan prachtige, soms spectaculair ogende, maar ook ‘gewoon’ praktische, duurzame dak- en binnentuinen.

Wat hebben we gedaan

  • Complete daktuinopbouw met waterretentieboxen aangebracht.

  • Substraat erop gespoten voor de beplanting (voeding en drainage).

  • Afwerking daktuin met paden, terrassen en meubilair.

Leuke details

  • Pegasus is een bijzonder project dat een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad gaat leveren.

  • De daktuinen en de groene sedumdaken zijn klimaatadaptief en natuurinclusief.

  • De woningen niet alleen comfortabel, maar vooral ook energiezuinig met HR++ glas, zonnepanelen, vloerverwarming, een directe aansluiting op het warmtenet en last but not least, een parkeergarage met ruimte voor zo’n 900 fietsen. Het geheel is een mooie mix van duurzaamheid en leefbaarheid.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Onze projecten