Het regent records, maar groen overwint(ert)

Het nieuws is nooit saai in Nederland. Actualiteiten en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De laatste jaren worden veel zaken een crisis of een affaire genoemd. En we gaan van record naar record. Inflatie, warmte, droogte, langstzittende premier, langste kabinetsformatie, meeste aantal fracties in de Kamer ooit, meeste dak- en thuislozen, laagste werkloosheid, hoogste aantal vacatures en gelukkig ook iets luchtiger zoals Max Verstappen, Sifan Hassan en Ajax, zij boekten ook diverse records.

Dit najaar was het niet anders: van wéér een paar warmterecords naar een regenrecord, naar een verkiezingsrecord. En zo staat er een (on)gure winter voor de deur met wederom veel reuring, want na de uitslagen van de verkiezingen is er veel bezorgdheid bij iedereen die schone(re) energie, een duurzame economie en meer aandacht voor natuurherstel, -beheer en vergroening belangrijk vindt. Het is te hopen dat er geen afbraakbeleid volgt van alles wat er de laatste jaren is opgebouwd om een duurzame planeet en toekomstbestendige leefomgeving te realiseren. Doemdenken ligt op de loer, maar nu het stof aan het neerdalen is overheerst bij mij realisme en vooral optimisme. Vergroenen overwint, ook deze winter. Er is namelijk al veel bereikt, niet alleen in Nederland en Europa maar ver daarbuiten. Deze missie is nog lang niet klaar, want er liggen belangrijke doelen in 2030, 2040 en 2050. Uitdagingen dus!

Alle mensen die nu leven hebben of krijgen in toenemende mate te maken met de gevolgen van klimaatverandering. De grillige weersomstandigheden, meer regen, meer wateroverlast, meer stormen. Meer hitte, bosbranden, mislukte oogsten en watertekorten. Meer bodemdaling, spontane sinkholes en aardverschuivingen behoren ook tot de voorspellingen. Alle reden dus, zou je zeggen, om je zorgen te maken wanneer de verkiezingen door partijen gewonnen worden die op z’n zachts gezegd klimaatactie niet als hoge prioriteit zeggen te hebben. Gelukkig leven wij in een coalitieland, waarbij niet één partij of persoon de dienst uitmaakt. En gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als in het partijprogramma opgediend is. Daarnaast zijn er in Nederland tal van initiatieven, organisaties en bedrijven, die enorm veel inzet hebben gepleegd en daar vastberaden mee doorgaan om meer biodiversiteit, schonere energie, bio-based bouwen, klimaatadaptief inrichten en de natuurinclusieve benadering na te streven. Daar ligt de grootste winst, de programma’s en projecten vanuit bedrijfsleven, overheid en burgers nemen de laatste jaren in hoog tempo toe. Soms zie je door de bomen het bos niet meer, maar dat is in dit geval niet zo’n probleem.

Die vastberadenheid stemt mij positief, de overtuiging dat het anders moet en dat we daar met velen aan kunnen bijdragen. De wetenschap dat dit jaren duurt (bewustwording > plannen en middelen > gedragsverandering / actie > resultaten en dát op grote schaal) en lang niet altijd van een leien dakje gaat is iets dat je moet accepteren.

Te veel tegenover elkaar staan en nog meer polarisatie zal de zaak geen goed doen. Dus accepteren en respecteren dat een nieuw kabinet (ook) de voorkeur geeft om andere thema’s aan te pakken is het beste en dat is ook goed. Want veel thema’s zijn belangrijk en uiteindelijk hebben veel zaken verband met elkaar. De slotsom is dat wat er ook uit de verkiezingsuitslag naar voren komt er veel werk aan de winkel is op vele vlakken en dat met een positieve instelling veel bereikt kan worden. Vertrouwen, verbinden, over de schaduw heen stappen zijn clichés maar dat is wel waar het mee begint. In combinatie met nuchterheid, daadkracht en de wil om te verbeteren.

Dat zijn nou net de eigenschappen waar veel bedrijven en ondernemers over beschikken. Economische en politieke turbulentie kunnen we als bedrijf en groensector mee dealen. Uiteindelijk is en blijft er behoefte aan wonen, werken, (be)leven en recreëren. Natuur en groen neemt hierbij een essentiële en integrale plaats in. Punt.

Menno Weverling

4 december 2023

Terug naar het nieuwsoverzicht

Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.