Menno Weverling

Algemeen Directeur

Als algemeen directeur is Menno de 3e generatie Weverling aan het roer van het familiebedrijf. Hij houdt zich vooral bezig met algemeen management en commerciële zaken. Een lange loopbaan binnen het bedrijf ging eraan vooraf, voordat hij in 2015 eindverantwoordelijk werd. Daktuinen, architectuur en vergroening van steden hebben zijn speciale interesse. Hij is dan ook trots dat het bedrijf in het stedelijk gebied van Zuid-Holland vele uiteenlopende projecten in het portfolio heeft. Ook de ontwikkeling van de vier vestigingen afzonderlijk die met elkaar ook weer bijdragen aan een sterk(er) geheel moet hierbij genoemd worden. Daarnaast is Menno bestuurlijk actief voor de Koninklijke VHG, met name voor de onderlinge versterking en vanuit de ambitie de branche verder te ontwikkelen. Met zijn verbindende kwaliteiten en creatieve invalshoeken is hem ook deze rol toevertrouwd.

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal