Erik Vermeulen

Projectleider

Erik werkt al lang in het groen en verbindt meer dan 25 jaar het groen met de stad. Hij stuurt projecten en medewerkers in zowel aanleg- als onderhoudsprojecten aan. Hierin probeert hij te doorgronden wat de behoefte is binnen projecten om met zijn team gezamenlijk een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Samenwerken, behulpzaam zijn, verbinden en doorzetten zijn eigenschappen die van toepassing zijn op Erik. Zijn interesse is om duurzaam om te gaan met water zowel op daken als in de buitenruimte, wat tegenwoordig een steeds grotere uitdaging is. De toekomst is inspelen op de klimaatdoelen, mee kunnen bewegen met de gevolgen van klimaatverandering en het op maat leveren van de dienstverlening. Groene omgeving is onmisbaar voor onze samenleving en heeft grote voordelen op onze leefkwaliteit.

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal