Haalbaarheidsonderzoek vergroenen daken Panamaplein

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag heeft ons benaderd om te onderzoeken of de daken van een aantal gebouwen rondom het Panamaplein benut kunnen worden voor vergroening. Dit plein in de wijk Wateringse Veld is nogal versteend, terwijl er veel voorzieningen zijn waar mensen uit de buurt gebruik van maken.

Wat hebben we gedaan

  • De huidige situatie goed onder de loep genomen. Diverse metingen gedaan, tekeningen bekeken, foto’s ter plaats gemaakt, bomen in kaart gebracht en een inventarisatie gemaakt van het gebruik, de wensen en behoeften van diverse stakeholders. Ook de mogelijkheden op de daken in kaart gebracht.

  • Een adviesrapport gemaakt, waarbij we ook de mogelijkheden van andere natuurinclusieve toepassingen en waterbeheer hebben meegenomen.

  • Een art impression gemaakt van de situatie zoals deze zou kunnen worden. Hierbij zijn ook de beoogde m2 benut oppervlak en m3 berging aan regenwater meegenomen.

  • Het rapport en ontwerp gepresenteerd aan de opdrachtgever en een andere stakeholder: woningcorporatie Staedion.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Onze projecten