Lars Ludlage

Coördinator Projectvoorbereiding

Als teamleider van de afdeling calculatie & werkvoorbereiding houden Lars en zijn team zich bezig met diverse vraagstukken die het vergroenen van de openbare ruimte met zich meebrengt. Ook advies en ontwerp vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hier vallen het maken van beplantingsplannen, onderhoudsoffertes en het inkopen van materialen bijvoorbeeld onder. Zijn kracht ligt in het oplossen van complexe vraagstukken, zijn sociale betrokkenheid en het meedenken in het vergroenen/verduurzamen van de buitenruimte. Klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecologie hebben de aandacht; Lars is onlangs zelfs gestart met de opleiding ecologie. Leukste project? Proeftuinen met bomen bij station Roosendaal! Lars zijn missie: het uitbouwen van de adviserende rol die we als groenspecialist kunnen bieden en daarmee bijdragen aan een groene, prettige leefomgeving waar mens, dier en natuur elkaar versterken.

Weverling is dichtbij

Weverling is flexibel

Weverling is duurzaam

Weverling is sociaal